Informacje:

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO

Dodano: czwartek, 7 września 2017 (12:11)

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO odbywa się co dwa lata i jest aktualnie jednym z ważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. Wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym i obejmuje nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, oraz gry miejskie.

Głównym tematem festiwalu, niezależnie od edycji jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami od Genius Loci po obszary indywidualnego doświadczenia w płaszczyźnie duchowej czy eksperymentalnej.  

Organizatorzy – Stowarzyszenie Forum Fotografii i Multimediów – tworzą w podlaskim regionie przygranicznym miejsce wymiany doświadczeń,  oraz współpracy twórców ze Wschodu i Zachodu Europy podejmujących w swojej działalności ważne tematy społeczne, tożsamościowe i formalne – dotyczące współczesnych mediów jako wypowiedzi artystycznej. Dzięki fotografii stale poszerzają międzynarodową platformę dialogu transgranicznego w kontekście rozwoju społeczeństw demokratycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości i wrażliwości mieszkańców przynależących do różnych tradycji kulturowych na aspekty wolnościowe.

Tegoroczna, trzecia edycja festiwalu została poszerzona o współpracę z jurorami, recenzentami i ekspertami z niemal całej Europy reprezentującymi podobne wydarzenia w najważniejszych ośrodkach kultury naszego kontynentu. Dzięki nim festiwal wzbogacono o INTERPHOTO Grand Prix oraz międzynarodowe Portfolio Review.


http://www.interphoto.pl/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We wrześniu rusza III edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, którego tematem przewodnim są "Granice Tolerancji". Wydarzenie będzie finansowane ze środków Ministra MKiDN, urzędu Miasta Białegostoku oraz w oparciu o bezpośrednie wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W tym roku oprócz artystów z różnych krajów podczas festiwalu będziemy gościć recenzentów odpowiedzialnych za podobne wydarzenia z miast europejskich tworzących środowisko opiniotwórcze nie tylko w obszarze Europy, ale również całego świata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W ramach festiwalu odbędą się 34 wystawy indywidualne i zbiorowe artystów z kraju i z zagranicy. Będzie miało miejsce ponad 50 różnych działań, w tym warsztaty (np. rzadkie w Europie warsztaty dagerotypu prowadzone przez artystów litewskich), pokazy filmowe, spotkania, wykłady i inne formy rozmowy przez fotografię i o fotografii.
Ogółem w wystawach, warsztatach, wykładach i meetingach weźmie udział ponad 200 artystów. W realizację festiwalu zaangażowało się ponad 30 organizacji i instytucji, a na działania Interphoto będzie się można natknąć w ponad 23 miejscach: instytucjach kultury, uczelniach wyższych, placówkach oświatowych, klubach osiedlowych, kawiarniach, siedzibach organizacji pozarządowych oraz w przestrzeni publicznej.
Tematem tegorocznej edycji są „Granice Tolerancji”, na który odpowiedzą między innymi tacy artyści jak Martin Kollar, Istvan Halas, Andrij Bojarov,  Arnis Balcus, Maria Kapajeva, Jan Pohribny, Alexander Vasukovich, Bogdan Konopka. Festiwal zaprezentuje również wiele wystaw zbiorowych, z których najważniejszymi będą prezentacja kuratorska Lecha Lechowicza Grupy Zero-61 czy prezentacja kuratorska Adama Mazura „Central by East Central” współczesnej fotografii bloku post-komunistycznego.