Programy w RMF Classic:

Magdalena Fikus w Bliskich Spotkaniach - POSŁUCHAJ!

Profesor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, zapalona popularyzatorka nauki i wiedzy (to dzięki jej staraniom Warszawa ma od 1997 roku Festiwal Nauki, którym „zaraziły” się także inne miasta w Polsce)

Magdalena Fikus
była bohaterką Bliskich Spotkań we wrześniu 2017, do księgarń trafiła wtedy książka Pani inżynier od życia

Posłuchaj

Posłuchaj