Programy w RMF Classic:

Między Słowami - magazyn o książkach

"przez całe lata byłam nieludzko zaoranym urzędnikiem" pisała Kazimiera Iłłakowiczówna. 23.października spotkamy się z biografką urzędniczki i poetki, Joanną Kuciel-Frydryszak