Ludzie RMF Classic:

Paweł Pawlik

Z-ca Dyrektor Programowej RMF Classic


Człowiek renesansu - wzorzec Radiowca gotowy do umieszczenia w Sevres pod Paryżem, a równocześnie fotografik i dusza towarzystwa.

E-mail: pawel.pawlik@rmfclassic.pl