Zasady zabawy
MUZYKA W ROLI GŁÓWNEJ

Zabawa rozgrywana  jest  na antenie RMF Classic w okresie od 3 września 2018r. do 26 października 2018r. codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 10.00 a 14.00. Każdego dnia rozgrywana jest jedna edycja zakończona finałem.
Każdego dnia zabawy  „bohaterem” jest znany/ rozpoznawalny temat muzyczny z filmu – i o niego (a de facto o tytuł filmu) pytamy.
Nie zagramy go od razu, tylko na początku po prostu opowiemy ogólnie, że to np. temat miłosny, albo piosenka śpiewana przez kogoś, albo jaki instrument w nim dominuje itp. – taka pierwsza bardzo ogólna podpowiedź.

W trakcie trwania audycji, prowadzący stara się naprowadzić słuchaczy na trop wybranego przez siebie utworu muzycznego (a w zasadzie tytułu filmu) podając różne podpowiedzi – np.: nazwisko kompozytora, albo aktora, albo słowa, które mogą być kluczami do odgadnięcia – typu „baza kosmiczna” / „kapelusz” / skrzynia pełna skarbów” /„blokhauz” itp., może to też być zakamuflowany opis jakiejś sceny z filmu. Prowadzący audycję może również informować, że część podpowiedzi będzie umieszczona np. na stronie RMF Classic lub w portalu społecznościowym Facebook na profilu RMF Classic.
Za każdym razem podpowiedź może być pretekstem do opowiedzenia jakiejś ciekawostki na temat tego utworu lub filmu.
Prowadzący audycję informuje także o nagrodzie, która czeka na zwycięzcę zabawy w danym dniu.
Zadaniem słuchaczy jest odgadnięcie o jaki utwór chodzi i wpisanie tytułu filmu, w którym został wykorzystany do specjalnie przygotowanej do zabawy formatki na stronie www.rmfclassic.pl
Słuchacze wpisują tytuł filmu w formatkę, jednocześnie muszą w tzw. pytaniu otwartym opisać jakąś sytuację, przygodę, przeżycie, w którym muzyka filmowa (a najlepiej utwór dnia) odegrała ważną, ciekawą dla nich rolę. Zadanie dodatkowe może być od czasu do czasu modyfikowane.
Ponadto do formatki należy wpisać wymagane dane, czyli: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

Codziennie po godzinie 13:00 prowadzący wyłania zwycięzcę, który prawidłowo odgadł tytuł filmu oraz dodał najciekawszy wpis na temat roli muzyki filmowej w swoim życiu. W rozmowie ze zwycięzcą na antenie prowadzący przytacza zwycięski wpis i informuje słuchacza o nagrodzie.  

Nagrody – codziennie do wygrania – to m.in. mini wieże, głośniki bluetooth, słuchawki bezprzewodowe, płyty itp. - nagroda dnia zostanie ogłoszona przez prowadzącego na początku audycji.

Po wyłonieniu zwycięzcy prowadzący telefonuje do niego z informacją o zwycięstwie. W trakcie rozmowy, która odbywa się na żywo na antenie RMF Classic zwycięzca zostaje poinformowany o zdobyciu nagrody.

W wypadku gdy wartość nagrody rzeczowej należnej zwycięzcy przekroczy kwotę zwolnioną od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z artykułem 21 ust. 1 punkt 68) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 200), wówczas zwycięzca zobowiązany jest do wpłacenia RMF Classic zryczałtowanego podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody rzeczowej brutto. O obowiązku wpłacenia ww. zryczałtowanego podatku o nr rachunku bankowego na który należy wpłacić ww. zryczałtowany podatek osoba reprezentująca RMF Classic powiadamia zwycięzcę podczas rozmowy telefonicznej, ale już poza anteną.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od RMF Classic prowadzącemu nie uda się skontaktować z wyłonionym zwycięzcom telefonicznie wykonując trzy próby telefonicznego skontaktowania się z nim, zwycięzca traci prawo do nagrody.
W wypadku gdy dana edycja nie zostanie rozstrzygnięta nagroda pozostaje do dyspozycji redakcji RMF Classic.