Polecamy:

I Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "MocArt"

Dodano: Wednesday, 18 June 2014 (13:43)

I Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych "MocArt" odbędzie się w terminie 10 - 20.07.2014 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach i na Dworze Kossaków w Górkach Wielkich.

I Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt“ obejmuje dziesięciodniowe warsztaty muzyczne adresowane do osób niepełnosprawnych w połączeniu z Konkursem Piosenki i Galą Festiwalową. Głównym celem projektu jest zintegrowanie osób niepełnosprawnych uzdolnionych muzycznie, uwrażliwienie na sztukę oraz rozbudzenie pasji i chęci działania na niwie artystycznej. Uczestnicy są kwalifikowani w kategorii wiekowej od 18 lat. Festiwal zakończy się Galą Festiwalową z udziałem zaproszonej gwiazdy,  wręczeniem nagród i dyplomów Laureatom przedsięwzięcia. Walorem nie do przecenienia jest wypoczynkowo - rekreacyjny charakter Festiwalu  umożliwiający połączenie kształcenia muzycznego osób niepełnosprawnych w stolicy Górnego Śląska podczas warsztatów wokalnych wraz z odpoczynkiem w uzdrowiskowym, górskim klimacie Dworu Kossaków w Górkach Wielkich podczas Konkursu Piosenki i Gali Festiwalowej.

I Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „MocArt” organizowany jest przez Stowarzyszenie „Power Of  Soul” z siedzibą w Katowicach, którego głównym celem jest upowszechnianie muzyki oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Od 10 – 18 lipca bieżącego roku  w  Katowicach zostaną poprowadzone warsztaty wokalne przygotowujące uczestników do konkursu festiwalowego,  który odbędzie się wraz z Galą Finałową na Dworze Kossaków w Górkach Wielkich w dniach 19 – 20 lipca br.  Dzięki wdrożeniu edukacji artystycznej związanej z zapotrzebowaniem na ten rodzaj ekspresji stymulującej wzrost wrażliwości u osób niepełnosprawnych, uczestnicy Festiwalu będą pracować  nad swoją autoprezentacją, umiejętnością komunikacji i warsztatem muzycznym.

Festiwal  przyczyni się do rozpropagowania idei równouprawnienia w tym osób niepełnosprawnych, wzmocnienia postrzegania utalentowanych artystów niepełnosprawnych przez pryzmat ich talentu i artystycznego dorobku, a nie przez ich dysfunkcje.  
Pomysłodawcą I Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych "MocArt" jest Katarzyna Puma Piasecka - Prezes Stowarzyszenia "Power Of Soul" oraz Dyrektor Artystyczny Festiwalu. Kreatywni członkowie Stowarzyszenia "Power Of Soul" prężnie działają, by wyjątkowe wydarzenie jakim jest Festiwal ujrzało światło dzienne w kolejnych edycjach.

Wykwalifikowana kadra instruktorska, sekcja muzyczna oraz gwiazdy Festiwalu to artystyczne atrybuty opisanej inicjatywy. Ponadto zaangażowani muzycy, artyści pochodzą  z regionu śląskiego, krakowskiego, warszawskiego, co podnosi rangę przedsięwzięcia i promuje Festiwal na szeroką skalę.